Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

BlackkRose
Play fullscreen
close your eyes and listen.

March 31 2015

BlackkRose
Daleko nam do siebie strasznie..
— happysad
Reposted fromoutline outline viabonejanglessie bonejanglessie
BlackkRose
8210 bb77
Reposted fromkodokuna kodokuna viabonejanglessie bonejanglessie
BlackkRose
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
BlackkRose

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
BlackkRose
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
BlackkRose
If travelling was free we'd travel together till death... :)
BlackkRose
BlackkRose
7240 e702 420
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
BlackkRose
BlackkRose
4832 bdae 420
Reposted fromscorpix scorpix
BlackkRose
0873 579e 420
 ~ Leopold Staff
Reposted frombarszczowa barszczowa viacytaty cytaty
BlackkRose
Kiedy stawała się zimna i twarda, żebrałem o to, żeby znowu była dla mnie dobra, żeby mi wybaczyła, żeby mnie kochała. Czasami czułem, że chyba sama cierpi z powodu swojej oziębłości i uporu. Tak, jakby tęskniła do moich ciepłych przeprosin, zapewnień i zaklęć.
— Bernhard Schlink
Reposted fromSoulScream SoulScream viaruinyourday ruinyourday
BlackkRose
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominpassing inpassing viaruinyourday ruinyourday
BlackkRose

Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.

— Izabela Sowa
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaruinyourday ruinyourday
BlackkRose
Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.
Reposted fromHappyNo1 HappyNo1 vialosiek losiek
BlackkRose
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viapastelina pastelina
BlackkRose
Nie wiem już kim dla siebie jesteśmy i ile dla siebie znaczymy.

February 03 2015

BlackkRose
4249 c498 420

February 02 2015

BlackkRose
2978 6d62 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viazagansky zagansky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl